Ośrodek Wypoczynkowy "Zielona"

Polityka prywatności


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM ZIELONA

Zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI (RODO) 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wprowadzana dyrektywa ma przede wszystkim na celu ochronę danych osobowych i przejrzystość ich przetwarzania.
Dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, pragniemy poinformować o kilku istotnych kwestiach. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami o zakresie i sposobie przetwarzania danych i Państwa prawach (Polityka Prywatności (RODO).

Ośrodek Wypoczynkowy Zielona jest administratorem Państwa danych osobowych. Nasze dane kontaktowe to Zakład Usług Wielobranżowych DawSan, z siedzibą w Kalety ul. Stawowa 24, NIP: 645 103 83 38

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Głównym celem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych, związanych z zakwaterowaniem. Obok głównego celu przetwarzania, realizujemy także poniższe cele:

  1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Ośrodek Wypoczynkowy w związku z poniesioną przez Ośrodek Wypoczynkowy szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Ośrodka Wypoczynkowego
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa i najwyższej jakości usług dla Gości

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie dane osobowe jakie przetwarzamy, pozyskujemy od Państwa. Meldując się w Ośrodku Wypoczynkowym podajecie Państwo: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. Wszystkie te dane są nam niezbędne by w sposób prawidłowy świadczyć naszą usługę. Podstawą przetwarzania tych danych jest więc umowa łącząca nas z Państwem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

  1. Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (jeśli takie miały miejsce).
  2. Wszystkie dane osobowe wykorzystywane będą do celów związanych z zakwaterowaniem i przechowywane od czasu rezerwacji do końca pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym.

MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO:

  1. Dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  2. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Ośrodka Wypoczynkowego
  3. Do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  4. W stosunku do przetwarzania na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody
  5. W stosunku do przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – prawo do wniesienia sprzeciwu

DODATKOWE INFORMACJE

  1. Ośrodek wypoczynkowy ma prawo do odmówienia Gościowi przyjęcia do obiektu i świadczenia usług noclegowych w przypadku odmowy przekazania danych niezbędnych do zawarcia umowy

Strona wykorzystuje pliki Cookie

Niniejsza strona przechowuje w pamięci Państwa przeglądarki  krótkie informacje, tzw. ciasteczka (ang. cookies). Przechowywane ciasteczka w żaden sposób nie umożliwiają zidentyfikowanie osoby odwiedzającej niniejszą stronę. Każde ciasteczko posiada zdefiniowany przez twórcę moment utraty ważności, po którym jest usuwane z pamięci przeglądarki. Z tego względu możemy podzielić ciasteczka na sesyjne, które tracą ważność wraz z zamknięciem przeglądarki oraz trwałe, które posiadają zdefiniowaną datę utraty ważności.

Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. Prawa Telekomunikacyjnego (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1445) ustawienia Państwa przeglądarki umożliwiające zapisywanie ciasteczek są jednoznacznie z Państwa akceptacją.

Jeżeli chcą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, proszę skorzystać z poniższych instrukcji dla wybranego oprogramowania:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Opera

Apple Safari

Niniejsza strona w ciasteczkach przechowuje wyłącznie informacje o wyborze języka w jakim treść strony jest prezentowana, ID sesji oraz o fakcie ukrycia paska z informacją o polityce prywatności.

Ciasteczka zapisywane przez Mapy Google wykorzystywane są do zapamiętywania preferencji Użytkownika oraz miejsc zaznaczonych na mapie. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobu wykorzystania ciasteczek oraz polityki prywatności przez wymieniony serwis proszę odwiedzić stronę http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/